จำหน่ายสินค้าคุณภาพ สินค้ามาตรฐานสากล มุ่งมั่นบริการ บริการส่งถึงที่

icon phone  Phone: +66 02 320 0500

Crispy rice

DURIAN CRISPY RICE

DURIAN CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
BERRY CRISPY RICE

BERRY CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
FRUITY CRISPY RICE

FRUITY CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
CHOCO CRISPY RICE

CHOCO CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
NUTTY CRISPY RICE

NUTTY CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
BANANA CRISPY RICE

BANANA CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
COCONUT CRISPY RICE

COCONUT CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
MANGO CRISPY RICE

MANGO CRISPY RICE

Healthy Yummy Juicy Low-Fat

Price
Call +66 02 320 0500
 

ems

 

 

ศูนย์บริการลูกค้า

หากลูกค้าทุกท่าน มีข้อสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือ การสั่งซื้อสินค้า เพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทางช่องทางดังนี้นะคะ

+66 (0) 2-3200500

+66 (0) 81-988-3007