จำหน่ายสินค้าคุณภาพ สินค้ามาตรฐานสากล มุ่งมั่นบริการ บริการส่งถึงที่

icon phone  Phone: +66 02 320 0500

Low sugar Jam

Dark Choc Sauce

Dark Choc Sauce

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
Coconut milk with pandan

Coconut milk with pandan

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
Pineapple with aloe vera

Pineapple with aloe vera

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
Pineapple Jam

Pineapple Jam

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ

Price
Call +66 02 320 0500
 Butter Caramel

Butter Caramel

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
 Tamarind Jam

Tamarind Jam

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ

Price
Call +66 02 320 0500
COCONUT JUICE WITH WHITE SESAME SEEDS

COCONUT JUICE WITH WHITE SESAME SEEDS

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ

Price
Call +66 02 320 0500
COCONUT MILK WITH SESAME SEEDS

COCONUT MILK WITH SESAME SEEDS

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ

Price
Call +66 02 320 0500
COCONUT MILK WITH ALOE VERA

COCONUT MILK WITH ALOE VERA

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
COCONUT DIP

COCONUT DIP

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
PEANUT BUTTER

PEANUT BUTTER

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
Strawberry Jam

Strawberry Jam

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
Chilli Paste

Chilli Paste

แยมชั้นเลิศไม่เติมแต่งสารและสีใดๆ 

Price
Call +66 02 320 0500
 

ems

 

 

ศูนย์บริการลูกค้า

หากลูกค้าทุกท่าน มีข้อสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือ การสั่งซื้อสินค้า เพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทางช่องทางดังนี้นะคะ

+66 (0) 2-3200500

+66 (0) 81-988-3007